تصویر پیش فرض کژال مولایی

کژال مولایی


حسابداری . مسئول دفتر مدیر عامل . مدیر فروش . مدیر اومر اداری . کنترل کیفیت و...

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم اقتصاد - علمی کاربردی - 1386 - اکنون
رشته مهندسی مدیرت پروژه در حال تحصیل


سوابق شغلی

کنترل کیفیت - رخشا آسانبر
اراک - خرداد 1392 - شهریور 1393حسابدار - آسان تدبیر
اراک - فروردین 1390 - شهریور 1392
همزمان مسئول دفتر مدیر عامل بودمحسابدار - شرکت آپادا
اراک - بهمن 1386 - خرداد 1389
شیفت صبح مسئول فروش هم بودم بعد از ظهر حسابدار
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

مدیریت برنامه ریزی - مسلط

خیاطی - مسلط

مهارتهای سالم زیستن - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com