تصویر پیش فرض میثم مصطفی

میثم مصطفی


کارشناس برق

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس ساخت و تولید - قزوین - 1389 - 1393

لیسانس ساخت و تولید - قزوین - 1389 - 1393


سوابق شغلی

برقکار ساختمان - الکتروصوت
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397تولید و چاپ - پوشاک هالیدی
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1394فروشندگی - پوشاک
کرج - فروردین 1385 - اسفند 1388
مهارت ها

برقکاری ساختمان - مسلط

تراشکاری - مسلط

فروشندگی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com