تصویر پیش‌فرض مریم قانعی فر

مریم قانعی فر

کارشناس شیمی

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس شیمی الی - - -


سوابق شغلی

کارشناس تولید - کشت و صنعت
دزفول - فروردین 1393 - اسفند 1393


کارشناس فروش - پخش مواد غذایی میلاد قائم
- فروردین 1392 - اسفند 1392


پژوهش یار - پژوهشکده علم و صنعت
- فروردین 1391 - اسفند 1391


مسوول کتابخانه - دانشگاه ازاد
دزفول - فروردین 1385 - اسفند 1388مهارت‌ها

اکسل - مسلط

ورد - مسلط

کار با دستگاه اسپکتوفتومتری - مسلط

فرایند تصفیه اب - مسلط

فرایند اب در تصفیه خانه های صنعتی - مسلط

مباحث piping در صنعت - متوسط

نرم افزار اسان - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

دوره عملیات تولید خوب در صنایع غذایی
شرکت نارین صنعت دز

اشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت
شرکت نارین صنعت دز

سم شناسی مواد غذایی
اداره استاندارد اهواز

نانو در شیمی
موسسه شهید چمران تهران

دوره hplc
دانشگاه شریف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com