تصویر پیش فرض مریم قانعی فر

مریم قانعی فر


کارشناس شیمی

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس شیمی الی - - -


سوابق شغلی

کارشناس تولید - کشت و صنعت
دزفول - فروردین 1393 - اسفند 1393کارشناس فروش - پخش مواد غذایی میلاد قائم
- فروردین 1392 - اسفند 1392پژوهش یار - پژوهشکده علم و صنعت
- فروردین 1391 - اسفند 1391مسوول کتابخانه - دانشگاه ازاد
دزفول - فروردین 1385 - اسفند 1388
مهارت ها

اکسل - مسلط

ورد - مسلط

کار با دستگاه اسپکتوفتومتری - مسلط

فرایند تصفیه اب - مسلط

فرایند اب در تصفیه خانه های صنعتی - مسلط

مباحث piping در صنعت - متوسط

نرم افزار اسان - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره عملیات تولید خوب در صنایع غذایی
شرکت نارین صنعت دز

اشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت
شرکت نارین صنعت دز

سم شناسی مواد غذایی
اداره استاندارد اهواز

نانو در شیمی
موسسه شهید چمران تهران

دوره hplc
دانشگاه شریف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com