تصویر پیش فرض سعیده اسلامی محب

سعیده اسلامی محب


کارشناس شیمی

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی - علوم و فنون - 1392 - 1396


سوابق شغلی

فروشندگی - مغازه
کرج - بهمن 1397 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

آفیس - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com