جواد نوروزی

جواد نوروزی


کارشناس حسابداری

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

مسلط به راهکاران سیستم،نرم افزار نماد ایران،سپیدار و...
بخشهای حسابداری مالی،خزانه،انبار ،حقوق و دستمزد ،سفارشات خارجی،گزارشات مدیریتی و ... را کار کرده ام


تحصیلات

لیسانس حسابداری - دانشگاه علم و فرهنگ تهران - 1390 - 1392

فوق دیپلم حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - 1387 - 1389


سوابق شغلی

کارشناس حسابداری - هولدینگ یگانه اندیش سرمایه
کرج - فروردین 1396 - اکنونکارشناس حسابداری - شرکت آفرین به گل (مهرام)
کرج - شهریور 1394 - اسفند 1395کارشناس حسابداری - موسسه ماندگار
تهران - تیر 1391 - تیر 1394
زبان ها

انگلیسی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره نرم افزار راهکاران (۴۰ ساعت)

دوره نرم افزار نماد ایران (۳۰ ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com