تصویر پیش فرض محدثه کفایی نژاد طهرانی

محدثه کفایی نژاد طهرانی


***********

-


تحصیلات

فوق دیپلم مهندسی کشاورزی - دانشگاه دولتی ری - 1391 - 1394
مدرک حسابداری

فوق دیپلم مهندسی کشاورزی - دانشگاه ری - 1391 - 1394


سوابق شغلی

ثبت بخشنامه - آموزش و پرورش
تهران - آبان 1397 - مرداد 1398
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com