تصویر پیش‌فرض شبنم جلالی

شبنم جلالی

حسابدار

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابدار - آبیک - 1390 - 1393


سوابق شغلی

کارمند فروش - آژانس هواپیمایی
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1395مهارت‌ها

آفیس - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com