تصویر پیش‌فرض فرهاد موسوی پور

فرهاد موسوی پور

کارشناس حسابداری

51 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - آزاد کرج - 1372 - 1376


سوابق شغلی

مدیر مالی - بازرگانی
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1394


مدیر مالی - تولیدی پایدار
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1394


رئیس حسابداری صنعتی - تولید قطعات خودرو
کرج - فروردین 1383 - اسفند 1385


کمک حسابدار - موسسه ی حسابداران
کرج - فروردین 1377 - اسفند 1378مهارت‌ها

پیاده سازی و اجرای سیستم ها - مسلط

بستن حسابها - مسلط

تهیه صورتهای مالی - مسلط

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی - مسلط

امور مالی و حسابداری - مسلط

تولیدی صنعتی و بازرگانی - مسلط

امور حسابرسی داخلی - مسلط

تهیه و تنظیم گزارشات تخصصی - مسلط

تهیه و تنظیم آیین نامه ها - مسلط

امور اداری - مسلط

نرم افزارهای کامپیوتری - مسلط

اکسل - مسلط

ورد - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

مدیریت مالی (80 ساعت)

مالیات ارزش افزوده (16 ساعت)

قوانین و مقررات حقوقی قراردادها (8 ساعت)

بیمه تامین اجتماعی (8 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com