تصویر پیش فرض مهسا شهرامی

مهسا شهرامی


حسابدار_کارمند

37 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - علمی کاربردی خانه کارگر کرج - 1393 - 1395


سوابق شغلی

منابع انسانی - شرکت بنیس
کرج - آذر 1397 - اکنون
1.تنظیم قرارداد پرسنل
2.دریافت و تکمیل مدارک پرسنل جدیدالاستخدام
3.کنترل ورود و خروج پرسنل و بستن کارکرد ماهانه
4.ثبت مرخصی و ماموریت پرسنل در سیستم حضور و غیاب
5.تهیه و تحویل کلیه معرفی نامه ها و سایر مکاتبات پرسنلی مجاز،به پرسنل ذیربطحسابدار زنجیره ای و خزانه داری - شرکت رشد
تهران - فروردین 1396 - آبان 1397
1.ثبت اسناد دریافت و پرداخت
2.ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها
3.صدور دستور پرداخت
4.تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
5.دریافت و ثبت چک ها و سفته و ضمانت های طرف حسابها
6.آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها
7.زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
8.ثبت چکها و اسناد پرداختی در سیستم
9.ارائه هرگونه گزارشات مربوطه و کلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود
10.مغایرت گیری بانکهاحسابدار فروش - شرکت مانانسی
شادآباد - فروردین 1392 - اسفند 1395
1.کنترل حساب مشتریان
2.ثبت فاکتورها(برگشت از فروش،هدایا،ضایعات و...)
3.کنترل حواله خروج با فاکتورهای صادره
4.هماهنگی با حسابداری خزانه جهت نحوه تسویه مشتری
5.گزارش دوره ای به مدیریت(فروش ماهانه،حساب مشتریان و...)
6.پیگیری جهت تسویه به موقع فاکتورها و حسابهای مشتریان
7.بررسی مغایرت موجودی انبار با سیستم
8.ثبت کلیه اسناد ورود و خروج به انبار در سیستم
9.انبارگردانیمسئول دفتر معاونت مالی و تنخواه گردان - تام ایران خودرو
کیلومتر 8جاده مخصوص - آبان 1385 - اسفند 1391
1.دریافت نامه ،مکاتبات و اسناد مالی و آماده نمودن آنها جهت اخذ دستور از معاونت مالی
2.تفکیک و توزیع نامه ها پس از اخذ دستور و ارجاع آنها به واحدهای مربوطه
3.بررسی کارتابل نامه های مالی از طریق اتوماسیون و پیگیری پرداخت آنها تا حصول نتیجه
4.بایگانی اسناد مربوطه به معاونت مالی
5.دریافت اسناد و مدارک لازم از قبیل فاکتور و قبض و .....
6.تهیه و تنظیم اسناد هزینه ها و خلاصه صورت حساب
7.پرداخت هزینه های عمومی طبق دستورالعمل صادره
8.ارائه لیست تنخواه با مدارک مربوطه به واحد حسابداری در زمان مقرر
9.برنامه ریزی مرتب در ارسال لیستهای تنخواه گردان به واحد حسابداری
10.استفاده از کدینگ حسابداری در تنظیم لیستهای تنخواه گردان
11.نگهداری کپی اسناد و بایگانی آنهامسئول دفتر مدیریت - شرکت صنایع تبرید ایران
تهران - اردیبهشت 1385 - مهر 1385
1.هماهنگی و اطلاع رسانی کلیه اوامر مدیریت به مدیران و پرسنل
2.ارسال مکاتبات صادره شرکت به واحدها و ادارات مربوطه
3.هماهنگی برنامه مدیریت،جلسات و قرارملاقات ها و .....
4.کنترل روزانه ایمیل ها و اتوماسیون
5.بررسی کارتابل مدیریت و ارجاع به واحدهای مربوطهمسئول دفتر مدیریت - شرکت صنایع تبرید ایران
تهران - اردیبهشت 1385 - مهر 1385
1.هماهنگی و اطلاع رسانی کلیه اوامر مدیریت به مدیران و پرسنل
2.ارسال مکاتبات صادره شرکت به واحدها و ادارات مربوطه
3.هماهنگی برنامه مدیریت،جلسات و قرارملاقات ها و .....
4.کنترل روزانه ایمیل ها و اتوماسیون
5.بررسی کارتابل مدیریت و ارجاع به واحدهای مربوطهکارشناس فروش - شرکت شهاب موتور
تهران - خرداد 1381 - اسفند 1384
1.بررسی ثبت اطلاعات مشتریان در سیستم
2.ثبت اطلاعات محصولات خریداری شده در سیستم و صدور سند و تحویل به مشتری
3.بازبینی و تکمیل فرم های عقد قرارداد
4.پیگیری تسویه حساب مشتریان
5.ارائه گزارشات دوره ای به مدیریت واحد
6.برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های آموزشی کارکنان فروش
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ورانگر - مسلط

چارگون - مسلط

Pwکارا - متوسط

همکاران سیستم - متوسط

تدبیر - متوسط

تایپ - مسلط

اتوماسیون - مسلط

اوت لوک - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

مهارت هفتگانهICDL
Word_Excel_windows_powerpoint_internet


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com