تصویر پیش فرض طاهره ذوالفقاری

طاهره ذوالفقاری


حسابدار مبتدی

36 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری صنعتی - علمی کاربردی قندکرج - 1392 - 1395


سوابق شغلی

کارمند - معاینه فنی خودرو
کرج - تیر 1396 - شهریور 1398
مهارت ها

word-ecxel - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com