تصویر پیش‌فرض نسترن محمدی

نسترن محمدی

کارشناس میکروبیولوژی

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - زنجان - 1391 - 1395


سوابق شغلی

مسئول کنترل لیبل - ماهتاب کیش
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397


مسئول کنترل لیبل - انجمن داروپخش
شهرقدس - فروردین 1395 - اسفند 1396


بخش اداری - بهمدیگو
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1394زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

ورد - مسلط

حسابداری - مسلط

خونگیری - مسلط

بخش فنی آزمایشگاه - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

حسابداری (9 ماه)

خونگیری (1 ماه)

بخش فنی آزمایشگاه (1 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com