سجاد اکبری

سجاد اکبری


31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تربیت بدنی - ازاد اسلامی واحد کرج - 1390 - 1394


سوابق شغلی

کارشناس خدمات مشتریان - مادوی
صفادشت - دی 1396 - خرداد 1397
علت ترک شغل: تعدیل نیروکمک نقشه بردار - تاریر
تهران - تیر 1389 - شهریور 1389
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

office - مسلط

تایپ - متوسط

نرم افزار mis - مسلط

icdl - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (44 ساعت 3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com