تصویر پیش فرض محمدرضا حاتمیه

محمدرضا حاتمیه


تعمیرات موبایل

27 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم صنایع فلزی - هنرستان شهید صدوقی - 1389 - 1395


سوابق شغلی

تعمیرات موبایل - موبایل الماس درخشان
کرج - مرداد 1397 - تیر 1398کارگر سوپر مارکت - سوپر مارکت پاییز
کرج - آذر 1396 - بهمن 1396فروشندگی لوازم التحریر - لوازم التحریر یاسین
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1393
مهارت ها

تعمیرات موبایل - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تعمیرات موبایل (۲ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com