رامین میرزایی

رامین میرزایی

کارمند اداری، کمک حسابدار، صندوقدار، انباردار، راننده، نگهبان

51 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم صنایع غذایی ( آردسازی ) - جامع علمی کاربردی - 1377 - 1379


سوابق شغلی

متصدی - شیرینی فروشی
شهریار - فروردین 1391 - اسفند 1397
به دلیل استیجاری بودن محل فروشگاه و نیز سرد فروشی و عدم سوددهی ادامه فعالیت مقرون به صرفه و میسر نبود


مسئول آمار - کارخانه آردسازی
ماهدشت - خرداد 1375 - خرداد 1390
کارخانه آزادسازی مذکور پس از آزادسازی یارانه نان منحل گردیدزبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

نرم افزار اکسل - مسلط

بایگانی و نامه نگاری و تایپ و اینترنت - مسلط

کار با شبکه های اجتماعی - مسلط

نرم افزارهای صندوقداری هلو، سپیدز و آریا - مسلط

آشنایی با اصول پایه حسابداری - در حد آشنایی

نرم افزار word - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com