تصویر پیش فرض سجاد سعیدی

سجاد سعیدی


کارگر

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مکانیک - کرج - 1383 - 1386


سوابق شغلی

کارگر - ایران مال
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397حراست - فرودگاه پیام
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1395
دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره آتشنشانی (80 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com