تصویر پیش‌فرض علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

کارگر

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم فنی - کرج - 1379 - 1381


سوابق شغلی

نجاری - صنعت پارسیان
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1396مهارت‌ها

جوشکاری - مسلط

نجاری - مسلط

کار با ابزارهای صنعتی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com