تصویر پیش‌فرض محسن حبیب زاده

محسن حبیب زاده

38 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی مواد و متالورژی - آزاد واحد دزفول - 1388 - 1391


سوابق شغلی

تکنسین - آذین دید فراز نوین
شهرقدس - خرداد 1397 - اسفند 1397


کارشناس فنی - شهرداری
خوزستان شهرستان ویس - فروردین 1393 - بهمن 1396زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

نرم افزار آفیس - متوسط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

بازرسی جوش (3ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com