تصویر پیش فرض ابوالقاسم میرنوراللهی

ابوالقاسم میرنوراللهی


مهندس الکترونیک

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس ICT تکنولوژی فناوری اطلاعات IT - کرج - 1392 - 1394

فوق دیپلم الکترونیک - کرج - 1390 - 1392


سوابق شغلی

کارگر ذوب - قطعات فولادی
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

برقکاری ماشین - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تون آپ (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com