تصویر پیش فرض ریحانه هوایی

ریحانه هوایی


حسابدار

31 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری مالی - علمی کاربردی کرج - -


مهارت ها

دوره نرم افزار حسابداری - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com