تصویر پیش فرض حسین مروی

حسین مروی


کارشناس الکترونیک

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم الکترونیک - هشتگرد - 1382 - 1386


سوابق شغلی

نقاشی ساختمان - آزاد
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1397حراست - حامیان
نظر آباد - فروردین 1392 - اسفند 1393
مهارت ها

رانندگی نیسان - مسلط

نقاشی ساختمان - مسلط

فروشندگی - مسلط

حراست - مسلط

مامور آمار - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

مامور آمار (یک سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com