تصویر پیش فرض آرمین اسماعیلی

آرمین اسماعیلی


کارشناس ارشد MBA

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس MBA - کرج - 1390 - 1392

لیسانس صنایع - قزوین - 1385 - 1389


سوابق شغلی

مدیر پروژه و برنامه ریزی و کنترل کیفیت - IIP
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1393کارشناس برنامه ریزی و تولید - ایمن تیار
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1391کارشناس برنامه ریز - تک صنعت
کرج - فروردین 1385 - اسفند 1388سرپرست لجستیک - ماموت دیزل
کرج - آبان 1392 -
به مدت 3 سال در شرکت ماموت دیزل سرپرست لجستیک و داخلی سازی بوده و با کارشناسان برزیلی اسکانیا همکاری داشته.
زبان ها

انگلیسی - عالی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com