تصویر پیش فرض سعید خدادادی

سعید خدادادی


کارگرساده

25 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مکانیک - هنرستان وحدت اسلامی - -


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com