تصویر پیش‌فرض سعید خدادادی

سعید خدادادی

کارگرساده

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مکانیک - هنرستان وحدت اسلامی - -


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com