مریم گودرزی

مریم گودرزی


حسابدار کارمند اداری کمک حسابدار

26 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

باسلام
قدرت روابط عمومی خوبی دارم.
از لحاظ دقت و نظم در کارها و همچنین هندل کردن چند کار باهم را دارم.


تحصیلات

لیسانس حسابداری - علمی کاربردی قند کرج - 1394 - 1397


سوابق شغلی

کارمند اداری - کیک کلوچه اشنا
کمالشهر بهارستان - اردیبهشت 1398 - شهریور 1398کمک حسابدار - کشتارگاه کردان
کردان - فروردین 1397 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

برنانه وورد و اکسل - متوسط

برنامه پارس رویال pw kara رایورز - مسلط

نرم افزار هلو - در حد آشنایی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com