تصویر پیش فرض مهدی جعفرخانی

مهدی جعفرخانی


کارشناس فناوری اطلاعات

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس فناوری اطلاعات - کرج - 1390 - 1394


سوابق شغلی

کارشناس شبکه - سرمایه گذاری
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1397
مهارت ها

ACTIVE - مسلط

PASSIVE - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

MCITP (2 سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com