اکبر ابراهیمی

اکبر ابراهیمی


ثبت امور انبار و مسول خرید

43 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - شهید محلاتی - 1378 - اکنون
مدیریت امور اداری


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com