تصویر پیش فرض جمال نامداری

جمال نامداری


کارگر

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - - -


سوابق شغلی

برقکار - عمران
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1395
مهارت ها

برقکاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com