تصویر پیش فرض مریم روزی

مریم روزی


مهندسی صنایع

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی صنایع - کرج - 1391 - 1395


سوابق شغلی

برنامه ریز و تولید - داروسازی
کرج - فروردین 1398 - اکنونبرنامه ریز و تولید - مهندسی پویا
کرج - فروردین 1397 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - عالی

فرانسوی - خوب

ترکی - خوب


مهارت ها

icdl - مسلط

کاربرد اکسل در صنایع - مسلط

msp - مسلط

efqm - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کاربرد اکسل در صنایع (سه ماه)

msp (سه ماه)

efqm (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com