بهنام ناصری

بهنام ناصری


کارگر ساده

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس معماری - دانشکده فنی صومعه سرا - 1393 - 1396


زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com