تصویر پیش فرض سپیده صالحی

سپیده صالحی


کارمند اداری کارشناس یا کارشناس ارشد شیمی

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس شیمی معدنی - دانشگاه ازاد کرج - 1392 - 1394

لیسانس شیمی کاربردی - دانشگاه ازاد کرج - 1387 - 1392


سوابق شغلی

کار اموز - شرکت اصلاح و بذر چغندر قند کرج
کرج - اردیبهشت 1391 - شهریور 1391
دوره های آموزشی و گواهینامه ها

محلول سازی (18)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com