تصویر پیش‌فرض ارزو ناصرخیل

ارزو ناصرخیل

کارشناسی میکروبیولوژی

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - ازاد کرج - 1389 - 1393


سوابق شغلی

کارشناس ازمایشگاه - ازمایشگاه اپادانا
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1395لوگو فکروکار

https://fekrokar.com