تصویر پیش فرض امیر عطا محمدی

امیر عطا محمدی


کارشناس حسابدار

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - زنجان - 1389 - 1391

دیپلم تربیت بدنی - زنجان - 1384 - 1388


سوابق شغلی

بسته بندی - کوروش
ماهدشت - فروردین 1397 - اکنونآشپزی - کبابی
زنجان - فروردین 1394 - اسفند 1396کارگر خط تولید - زرین پخت
ماهدشت - فروردین 1396 - اسفند 1396
مهارت ها

نگهبانی - مسلط

خدمات - مسلط

کارگر خ تولید - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com