تصویر پیش فرض کامران روزبهانی

کامران روزبهانی


کارگر

27 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تجربی - ملایر - 1386 - 1389


سوابق شغلی

اشپزی - تالار
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1396
مهارت ها

اشپزی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com