تصویر پیش فرض بابک هاشمی

بابک هاشمی


کارشناس صنایع

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع - کرج - 1381 - 1386


سوابق شغلی

مدیر برنامه ریز و تولید - پرشین سازه
تهران - فروردین 1397 - اکنونمدیر برنامه ریز و تولید - کیان پایاب
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1396مدیر برنامه ریز و تولید - آذران
تهران - فروردین 1385 - اسفند 1395
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

آفیس - مسلط

MSP - مسلط

P.S - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

MSP (سه ماه)

P.S (سه ماه)

آفیس (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com