فرشته پیری

فرشته پیری


مدیر داخلی-مدیر آموزش-مدیر مسئول-مسئول نمایندگی واحد کرج

40 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت اجرایی - پیام نور کرج - 1394 - 1396

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی - دانشگاه همدان - 1382 - 1386

دیپلم ریاضی فیزیک - حضرت معصومه - 1374 - 1378


سوابق شغلی

مسئول آموزش - نوین پارسیان
کرج - تیر 1399 - اکنونمدیر داخلی-مدیر عامل - موسسه نوآوران
کرج - فروردین 1389 - فروردین 1398مدیر آموزش - انجمن قاللبسازان
کرج - فروردین 1393 - فروردین 1396مدیر عامل-مسئول آموزش - موسسه پندار برتر
البرز - مهر 1392 - تیر 1394کارمند فروش و بازاریابی-مدیر داخلی - شرکت سامان نت کرج
کرج - دی 1382 - مرداد 1390کارمند اداری-مدیر داخلی - شرکت نصرسازه
کرج - مرداد 1390 - بهمن 1390
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

مدیریت جامع - مسلط

مدیریت داخلی - مسلط

مدیریت امور اداری - مسلط

مدیر دفتر - مسلط

مدیر آموزش - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (120)
سازمان فنی حرفه ای

مدیریت جامع (120)
سازمان فنی و حرفه ای

business marketing (60)


پروژه ها و پژوهش ها

مدیریت گردشگری- گردشگری استان البرز (6ماه)
مقاله


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com