تصویر پیش‌فرض سمیه عطایی

سمیه عطایی

کارشناس گرافیک

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس گرافیک - کرج - 1386 - 1390


سوابق شغلی

فروشنده - فروشگاه
کرج - فروردین 1396 - اردیبهشت 1398


منشی - پدیده
خرمدشت - فروردین 1396 - اسفند 1396مهارت‌ها

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

آفیس - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com