تصویر پیش‌فرض زهرا الماسی نهنجی

زهرا الماسی نهنجی

کارشناس ارشد حسابداری

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس حسابداری - تهران - 1395 - اکنون


سوابق شغلی

رئیس حسابداری - میترا نیک
کرج - فروردین 1396 - اکنون


سرپرست حسابداری - هولدینگ
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1395


کارشناس ارشد مالی - هولدینگ
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1392


حسابرس - فراز مشاور
تهران - فروردین 1385 - اسفند 1387زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

تهیه و ارائه صورت های مالی - مسلط

ارائه گزارشات حسابرس - مسلط

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی - مسلط

سرپرستی گروه زیر مجموعه - مسلط

تهیه و ارائه بهای تمام شده - مسلط

تهیه و ارائه بودجه نقدی و عملیاتی - مسلط

تفسیر و تجزیه و تحلیل حسابها - مسلط

نرم افزارهای مالی - مسلط

اکسل - مسلط

ورد - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

صورت های مالی اساسی (6 ماه)

اصول سرپرستی (6 ماه)

حسابداری مدیریت (6 ماه)

بودجه عملیاتی (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com