سمیه حاجی حسین عطار

سمیه حاجی حسین عطار

حسابدار

43 سال

***********

***********

***********

البرز -


تحصیلات

فوق لیسانس حسابداری - آزاد اسلامی - 1395 - 1397


سوابق شغلی

مدیر حسابداری - حمل و نقل بین المللی ایران اروپت
تهران - آبان 1391 - اردیبهشت 1397


مدیر حسابداری - حمل و نقل بین المللی ارژنگ جم
اسلامشهر - بهمن 1383 - مهر 1391لوگو فکروکار

https://fekrokar.com