شکوفه کاکایی

شکوفه کاکایی


کارگرتولید

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

خوش اخلاق کوشا و فعال و باانگیزه خلاق


تحصیلات

لیسانس مشاوره - دانشگاه ازاد - 1391 - 1395

دیپلم انسانی - پیش دانشگاهی بعثت - 1390 - 1391


سوابق شغلی

اپراتور تولید - کروز
جاده مخصوص - مرداد 1396 - اسفند 1397انتشارات - موسسه تایپ و تکثیر
کرمانشاه - بهمن 1391 - تیر 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - متوسط


پروژه‌ها و دست‌آوردهالوگو فکروکار

https://fekrokar.com