تصویر پیش فرض مهران رستمی چنگیزیان

مهران رستمی چنگیزیان


کارشناس

55 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس فیزیک کاربردی - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1368 - 1373


سوابق شغلی

مدیر تولید - آران انرژی
اشتهارد - مهر 1384 - اکنونمدیر کنترل کیفیت - آتی موتور
کمالشهر - آبان 1382 - مهر 1384مسئول حفاظت در برابر اشعه - اروین صنعت
تهران - فروردین 1382 - آبان 1382مسئول آزمایشگاه متالوگرافی - تولید ابزار برشی ایران
کرج - مرداد 1376 - اسفند 1381سرپرست آزمایشگاه شیمی و متالوگرافی - الماسه ساز
هشتگرد - آبان 1373 - تیر 1376
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

ورق کاری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره حفاظت در برابر اشعه (دو ماه)
دوره در سازمان انرژی اتمی ایران گذرانده شده

دوره M.S.A (۴۰ ساعت)
دوره در ساپکو گذرانده شده

دوره S.P.C (۴۰ ساعت)
دوره در ساپکو گذرانده شده

دوره کالیبراسیون عمومی (۲۴ ساعت)
شرکت اندازه نگاشت

کالیبراسیون طول و زاویه (۲۴ ساعت)
شرکت اندازه نگاشت

کالیبراسیون کمیت های الکتریکی (۲۴ ساعت)
شرکت اندازه نگاشت

ISO 9001 (۱ ماه)
شرکت تولید ابزار برشی ایران

ISO 14001 (۱ ماه)
شرکت تولید ابزار برشی ایران

ISO 18000 (۱ ماه)
شرکت تولید ابزار برشی ایران


پروژه ها و پژوهش ها

انرژی خورشیدی (۲ ماه)
مرکز پژوهشهای مواد و انرژی - مشکین آباد کرج - سال ۱۳۷۱


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com