اعظم امیری

اعظم امیری

تکنسین معماری.نقاشی و طراحی

41 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

منظم،مسئولیت پذیر،کوشا


تحصیلات

لیسانس معماری - جهاد دانشگاهی واحد اهواز - 1391 - 1394

لیسانس معماری - جهاد دانشگاهی اهواز - 1391 - 1394


سوابق شغلی

کارمند اداری - مهندسین مشاور مهبان نقش جنوب
اهواز - اردیبهشت 1391 - دی 1391


کارمند اداری - مهندسین مشاور مهبان نقش جنوب
اهواز - فروردین 1391 - آذر 1391زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

اتوکد.اتوماسیون اداری - متوسط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

اتوکد (82)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

پروژه ی پایان نامه (2 ماه)

پژوهش های دانشگاهی (30 ال ...)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com