تصویر پیش فرض سعید حسینی دلفانی

سعید حسینی دلفانی


کارگر

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - - -


سوابق شغلی

مسوول فروش - سایپا دیزل
کرمانشاه - فروردین 1385 - اسفند 1392
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com