تصویر پیش‌فرض ابراهیم بهادری

ابراهیم بهادری

کارگر

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - هشتگرد - 1384 - 1387


سوابق شغلی

کارگر خط تولید - عرفان دارو
هشتگرد - فروردین 1394 - اسفند 1397


کارگر خط تولید - آذین خودرو
حصارک - فروردین 1388 - اسفند 1394مهارت‌ها

جوشکاری - مسلط

مونتاژ - مسلط

ورق کاری - مسلط

پرسکاری - مسلط

برشکاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com