تصویر پیش فرض مهناز آدینه

مهناز آدینه


مشاور روانشناس خانواده و ترک اعتیاد

43 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس روانشناسی بالینی - آزاد - 1397 -
دانشجو فوق لیسانس مشاور خانواده


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com