تصویر پیش‌فرض محمد نفردستگردی

محمد نفردستگردی

کارگر ساده

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - مدرسه دانش شهرکرد - -


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com