روح اله مرادی

روح اله مرادی


28 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس كامپیوتر نرم افزار - آزاد اسلامی - 1391 - 1395

لیسانس نرم افزار - آزاد - 1391 - 1395


سوابق شغلی

اسمبل سیستم رندرینگ - دهكده رایانه غرب
بیجار - مرداد 1391 - فروردین 1393
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com