تصویر پیش‌فرض علی بوکانیان

علی بوکانیان

کارشناس کامپیوتر

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کامپیوتر - آبیک - 1391 - 1395


سوابق شغلی

تاسیسات - آب و فاضلاب
هشتگرد - فروردین 1393 - اسفند 1395


مسئول کامپیوتر - فروشگاه مواد غذایی
مهرشهر - فروردین 1390 - اسفند 1392مهارت‌ها

نرم افزار های کامپیوتری - مسلط

تاسیسات - مسلط

شبکه های کامپیوتری - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

شبکه های کامپیوتری (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com