تصویر پیش فرض علی بوکانیان

علی بوکانیان


کارشناس کامپیوتر

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کامپیوتر - آبیک - 1391 - 1395


سوابق شغلی

تاسیسات - آب و فاضلاب
هشتگرد - فروردین 1393 - اسفند 1395مسئول کامپیوتر - فروشگاه مواد غذایی
مهرشهر - فروردین 1390 - اسفند 1392
مهارت ها

نرم افزار های کامپیوتری - مسلط

تاسیسات - مسلط

شبکه های کامپیوتری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

شبکه های کامپیوتری (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com