تصویر پیش فرض راحله صادقی

راحله صادقی


دکترای ژنتیک و اصلاح دام

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دکتری ژنتیک و اصلاح دام - کرج - 1394 - 1397


مهارت ها

نرم افزار R - مسلط

اکسل - مسلط

نرم افزارهای ژنتیکی - مسلط

نرم افزارهای بررسی تنوع ژن - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com