تصویر پیش فرض Sanam Ravanestan

Sanam Ravanestan


کارمند

41 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم طراحی - سازمان مدیریت صنعتی - 1370 - 1376


سوابق شغلی

کارمند بخش مطالعات صنعتی - راه آهن جمهوری اسلامی
تهران - اردیبهشت 1371 - فروردین 1379
زبان ها

انگلیسی - ضعیف

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com