تصویر پیش فرض محمد بوربوری

محمد بوربوری


راننده ویزیتور کارگرساده

37 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم ریاضی فیزیک - امیرکبیر - 1376 - 1381

زیر دیپلم ریاضی - امیرکبیر - 1375 - 1380


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com