تصویر پیش فرض احسان نصیری

احسان نصیری


کارگر ساده.اپراتور دستگاه.انبار.کار دفتری.و...

31 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

بسیار فنی ام.و هر کاری رو در کوتاهترین زمان ممکن یاد میگیرم


تحصیلات

لیسانس روانشناسی - دانشگاه رازی کرمانشاه - 1389 - 1393
بسیار فنی هستم و هر کاری رو در کوتاه ترین زمان ممکن یاد میگیرم

لیسانس روانشناسی - دانشگاه رازی کرمانشاه - 1389 - 1393


زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com